Informace o provozu na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4

rouška

Informace o provozu na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4

Herní areály, které provozuje MČ Praha 4, zůstanou otevřené. „V rámci nouzového stavu jde o vládou doporučené omezující opatření, nikoliv nařízení. Zůstává tedy na samosprávách jak se k danému problému postaví. My jsme se rozhodli jít cestou, která ponechá našim občanům možnost herní plochy využívat i v této nelehké době. Naše rozhodnutí je zároveň apelem na striktní dodržování obecných pravidel prevence. Tedy nošení předepsaných ochranných prostředků dýchacích cest, dodržování rozestupů (a to i na herních prvcích), pravidelné používání dezinfekčních prostředků a dále pak omezení pobytu na hřišti na přiměřeně dlouhý čas,“ říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka (ANO 2011) a žádá tak občany Prahy 4 o vzájemnou ohleduplnost. MČ Praha 4 rovněž nainstaluje další dávkovače s dezinfekcí a rozšíří tak počet areálů vybavených tímto mobiliářem. „Situaci na dětských hřištích budeme pravidelně monitorovat a vyhodnocovat,“ uzavírá radní Tomáš Hrdinka.