Dezinfekce na sportovištích

VIDEO Dezinfekce na sportovištích

Městská část Praha 4 instalovala do všech fitness parků a workoutových hřišť stojany s dávkovači dezinfekce. Toto opatření je součástí snahy o eliminaci rizik spojených s šířením nemoci COVID19. tento mobiliář bude v budoucnu instalován i do areálů dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha 4.